Izsoles

Izsoles par 2019. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā 3.stāva sēžu zālē
Norises datums, laiks 2019.gada 16.septembrī plkst. 10.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 12.09.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 25.07.2019. domes lēmumu (prot. 11, 12.§), organizē pašvaldības kustamā īpašuma – kases aparāta CHD 3050 izsoli. Nosacītā cena EUR 184.80 Izsoles laiks: 16.09.2019. plkst. 10.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 12.09.2019. plkst.12.00.

  • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
  • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Izsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ