Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā 3.stāva sēžu zālē
Norises datums, laiks 2019.gada 27.novembrī plkst. 9.30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 25.11.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2019.gada 27.novembrī plkst. 9.30 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā (kadastra Nr. 8452 004 0059), ar kopējo platību 17.667 ha un īpašumā esošās derīgo izrakteņu atradnes ,,Muižciems” ar kopējo atlikušo smilts – grants un smilts krājumu 1 066 800 m3.

Sākumcena - 638 067.50 EUR.

 

Pielikumā:  Initiates file downloadizsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ