Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Lielcieceres iela 3, 3. stāvs, Brocēni
Norises datums, laiks 2019.gada 10.oktobrī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 03.10.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2019.gada 10.oktobrī plkst. 9.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā (kadastra Nr. 8452 004 0059), ar kopējo platību 17.667 ha un īpašumā esošās derīgo izrakteņu atradnes ,,Muižciems” ar kopējo atlikušo smilts – grants un smilts krājumu 1 066 800 m3.

Sākumcena - 671 650.00 EUR.

 

Pielikumā: Initiates file download izsoles noteikumi
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ