Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks 2020.gada 20.maijā plkst. 10.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 18.05.2020 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2020.gada 20.maijā plkst.10.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ,,Oskari”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8480 003 0325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8480 003 0320, kura kopplatība 0.101 ha un būves - saimniecības ēkas (telpu platība 113.7m2), būves kadastra apzīmējums 8480 003 0381 008.

Sākumcena - 3205.75 EUR. 

Initiates file downloadIzsoles noteikumi

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ