Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks 2020.gada 12.februārī plkst. 9.30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 07.02.2020 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2020.gada 12.februārī plkst.9.30 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola: nekustamo īpašumu ,,Pie Kļavām”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 003 0188, 0.0833 ha platībā.

Sākumcena 890.00 EUR. Izsole notiks plkst.9.30.

 

Pielikumā:Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ