Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 2020.gada 12.februārī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 07.02.2020 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2020.gada 12.februārī plkst.9.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola: ciršanas tiesības nekustamā īpašuma cirsmā ,,Parks 7” (kvartāls 1, nogabala Nr.01), Brocēnos, Brocēnu novadā, kadastra apzīmējumu 8405 004 0080, kopējā platība 1.48 ha, pārdodamais apjoms – 224.86 m3.

 

Sākumcena – 7365.00 EUR.

Pielikumā:Initiates file downloadizsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ