Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā sēžu zālē.
Norises datums, laiks 2020.gada 31.martā plkst. 10.00
Kontaktpersona Karīna Ciesmane, tel. 63807292 un Daiga Černova, tel. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 27.03.2020 plkst. 12:00
Papildus informācija
Brocēnu novada pašvaldība 2020.gada 31.martā plkst. 10.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā (kadastra Nr. 8452 004 0059), ar kopējo platību 17.667 ha un īpašumā esošās derīgo izrakteņu atradnes ,,Muižciems” ar kopējo atlikušo smilts – grants un smilts krājumu 1 066 800 m3.
Sākumcena -408 363.20 EUR EUR.
Izsole ir pārtraukta!
Statuss Pārtraukts
Izsoles rezultāts

Atpakaļ