Izsoles 2019.gads

Izsoles
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,AIZ ROŽKALNIEM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 04.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 16.12.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME KREISĀ PUSĒ”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 15.10.2019
Pieteikšanās beigu datums: 19.11.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 15.10.2019
Pieteikšanās beigu datums: 19.11.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,MEŽS 3”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 15.10.2019
Pieteikšanās beigu datums: 25.11.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 15.10.2019
Pieteikšanās beigu datums: 25.11.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības kustamā īpašuma – kases aparāta CHD 3050 izsoli
Ievietošanas datums: 31.07.2019
Pieteikšanās beigu datums: 12.09.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības kustamā īpašuma – kases aparāta CHD 3050 izsoli
Ievietošanas datums: 31.07.2019
Pieteikšanās beigu datums: 12.09.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības kustamā īpašuma – kases aparāta CHD 3050 izsoli
Ievietošanas datums: 31.07.2019
Pieteikšanās beigu datums: 12.09.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības kustamā īpašuma – kases aparāta CHD 5850 izsoli
Ievietošanas datums: 31.07.2019
Pieteikšanās beigu datums: 12.09.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – dzīvokļa ,,NORAS”-8, Remtes pagastā, Brocēnu novadā IZSOLE
Ievietošanas datums: 19.07.2019
Pieteikšanās beigu datums: 12.09.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 09.07.2019
Pieteikšanās beigu datums: 03.10.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola ciršanas tiesības cirsmai, LĪČI, kvartāls 1,2 Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 10.06.2019
Pieteikšanās beigu datums: 11.07.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,MEŽS 9”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 08.05.2019
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,MEŽS 3”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 08.05.2019
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 02.05.2019
Pieteikšanās beigu datums: 10.05.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - Rīgas iela 2, Brocēnos, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 05.04.2019
Pieteikšanās beigu datums: 14.05.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.54 Skolas ielā 27, Brocēnos, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 05.02.2019
Pieteikšanās beigu datums: 07.03.2019 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ NEAPBŪVĒTĀ ZEMES GABALA “DARBNĪCAS” BLĪDENES PAGASTĀ, DAĻAS NODOŠANU ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLEI
Ievietošanas datums: 29.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 14.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas ielā 27-33, Brocēnos, Brocēnu novadā atkārtotu izsoli
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašumā cirsmas “JAUNSĒTAS”, kvartāls 1, nogabala Nr.1, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Zemgaļi 1”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Pie Oškalniem”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies