Izsoles 2018.gads

Izsoles
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu Gravas ielā 12, Brocēnos
Ievietošanas datums: 01.11.2018
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu Zaļā ielā 11, Brocēnos
Ievietošanas datums: 01.11.2018
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu Zaļā ielā 9A, Brocēnos
Ievietošanas datums: 01.11.2018
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu "Pie Laukgaļiem", Blīdenes pagastā
Ievietošanas datums: 01.11.2018
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu Parka ielā 3A, Brocēnos
Ievietošanas datums: 01.11.2018
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Skolas ielā 20-41, Brocēnos
Ievietošanas datums: 24.10.2018
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Cieceres ielā 3-8, Emburgā, Cieceres pagastā
Ievietošanas datums: 24.10.2018
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Skolas ielā 27-12, Brocēnos
Ievietošanas datums: 24.10.2018
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Skolas ielā 27-33, Brocēnos
Ievietošanas datums: 24.10.2018
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošās SIA ,,Viduskurzemes AAO” kapitāla daļas - 487 kapitāla daļas
Ievietošanas datums: 23.10.2018
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošās SIA ,,Viduskurzemes AAO” kapitāla daļas - 487 kapitāla daļas
Ievietošanas datums: 07.09.2018
Pieteikšanās beigu datums: 15.10.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli Skolas ielā 27-33, Brocēnos
Ievietošanas datums: 30.08.2018
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli Skolas ielā 27-25, Brocēnos
Ievietošanas datums: 30.08.2018
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli Skolas ielā 27-12, Brocēnos
Ievietošanas datums: 30.08.2018
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Elektronisko izsoļu vietnē pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas Skolas ielā 15dz.2, Brocēnos, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 01.08.2018
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „MEŽS 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Ievietošanas datums: 20.07.2018
Pieteikšanās beigu datums: 23.08.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „MAZPLĀMŠI”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Ievietošanas datums: 18.07.2018
Pieteikšanās beigu datums: 23.08.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Zemes noma reklāmas izvietošanai pašvaldības piekrītošā zemes gabala ,,Parks 9”, Brocēnos, Brocēnu novadā, daļā 20 m2 platībā
Ievietošanas datums: 05.07.2018
Pieteikšanās beigu datums: 06.08.2018 plkst. 09:30
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Liepu iela 2-1N, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu atkārtota nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 18.06.2018
Pieteikšanās beigu datums: 06.08.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība izsludina sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Viduskurzemes AAO" pašvaldības kapitāla daļu izsoli
Ievietošanas datums:
Statuss: Noslēdzies
Nekustamā īpašuma Liepu iela 2-1N, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu atkārtota nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 06.06.2018
Pieteikšanās beigu datums: 14.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Pašvaldības īpašuma - ugunsdzēsēju depo, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 01.06.2018
Pieteikšanās beigu datums: 11.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „KŪDRAS PURVS”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma
Ievietošanas datums: 28.05.2018
Pieteikšanās beigu datums: 10.07.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Liepu iela 2-1N, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 09.05.2018
Pieteikšanās beigu datums: 01.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Skolas ielā 19-6, Brocēnos, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 09.05.2018
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Lielcieceres 36-30, Brocēnos, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 09.05.2018
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: ,,Vecrāvas”-5, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 09.05.2018
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Deģi 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 02.05.2018
Pieteikšanās beigu datums: 14.06.2018 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības kustamā īpašuma – traktoru JUMZ 6KL, reģistrācijas Nr.T7783LB publisku izsoli.
Ievietošanas datums: 27.04.2018
Pieteikšanās beigu datums: 15.05.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības zemes gabalam ,,Ābeļdārzs”, Brocēnos, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 20.04.2018
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesību piešķiršanu zemes dzīļu izmantošanai kūdras ieguvei īpašumā ,,Spundiņu purvs”, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 05.04.2018
Pieteikšanās beigu datums: 07.05.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 27.03.2018
Pieteikšanās beigu datums: 23.04.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Lielcieceres ielā 19-36, Brocēnos
Ievietošanas datums: 16.03.2018
Pieteikšanās beigu datums: 23.04.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 02.03.2018
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Brocēnu novadā Gaiķu pagastā, “Tautas nams” nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 27.02.2018
Pieteikšanās beigu datums: 05.03.2018 plkst. 00:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma, Lielcieceres ielā 21-23, Brocēnos, izsole
Ievietošanas datums: 16.02.2018
Pieteikšanās beigu datums: 14.03.2018 plkst. 00:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Lielcieceres ielā 25-14, Brocēnos
Ievietošanas datums: 07.02.2018
Pieteikšanās beigu datums: 02.03.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Lielcieceres ielā 19-36, Brocēnos
Ievietošanas datums: 07.02.2018
Pieteikšanās beigu datums: 02.03.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Skolas ielā 27-41, Brocēnos
Ievietošanas datums: 07.02.2018
Pieteikšanās beigu datums: 02.03.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Bērzāju ielā 5, Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 02.02.2018
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - ugunsdzēsēju automašīna, LT-9131 izsole
Ievietošanas datums: 09.01.2018
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - ugunsdzēsēju automašīna ar autocisternu, bez dokumentiem izsole
Ievietošanas datums: 09.01.2018
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - ugunsdzēsēju automašīnas MAGIRUS, DEUTZ 170, reģistrācijas Nr.GK-7156 izsole
Ievietošanas datums: 09.01.2018
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - traktora T-150 K izsole
Ievietošanas datums: 09.01.2018
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „AIZ BRĪVZEMNIEKIEM”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Ievietošanas datums: 09.01.2018
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „BRĪVZEMNIEKI 1”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Ievietošanas datums: 09.01.2018
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Austrumi”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma izsole
Ievietošanas datums: 09.01.2018
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies