Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Privatizācijas aģentūra
Procedūras veids
Norises vieta Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
Norises datums, laiks 21.07.2017, plkst. 13:00
Kontaktpersona Kontaktpersonas: Kārlis Kleinbergs, tālr.: 67 021 348, e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv .
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 06.07.2017 plkst. 16:00
Papildus informācija

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Deģi 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8425 900 0238 – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 21.07.2017. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 06.07.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ