Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids mutiskā izsole
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā.
Norises datums, laiks 2017.gada 10.februārī, plkst. 11.30
Kontaktpersona Ar nomas līguma projektu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, Juridiskajā nodaļā, laiku iepriekš saskaņojot ar juristi I.Kripševicu, tālr. 63807304. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807293.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 09.02.2017 plkst. 17:00
Papildus informācija Atkārtota izsole notiks 2017.gada 10.februārī, plkst. 11.30, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 0,05 centi (nulle euro un 0,05 centi). Solīšana ar augšupejošu soli. Initiates file downloaddokuments (.doc)
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ