Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā
Norises datums, laiks Izsole notiks 2017.gada 3.jūlijā, plkst. 10.00
Kontaktpersona Juridiskajā nodaļā, laiku iepriekš saskaņojot ar juristi I.Kripševicu, tālr. 63807304. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807293.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 29.06.2017 plkst. 12:00
Papildus informācija Izsole notiks 2017.gada 3.jūlijā, plkst. 10.00, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 0,01 EUR (nulle euro un 0.01 centi). Solīšana ar augšupejošu soli.

Ar nomas līguma projektu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, Juridiskajā nodaļā, laiku iepriekš saskaņojot ar juristi I.Kripševicu, tālr. 63807304. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807293.

Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.docx).

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ