Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3
Norises datums, laiks 2017.gada 18.septembrī plkst.10.00
Kontaktpersona Izsolāmo OBJEKTU var apskatīt iepriekš sazinoties ar Brocēnu novada pašvaldības ceļa meistaru M.Jākobsonu, kontakttālrunis 29147672.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 15.09.2017 plkst. 12:00
Papildus informācija

• PIE SAULĪTĒM (kvartāls 1, nogabala Nr.01,), Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8444 002 0233, platība 1.32 ha, pārdodamais apjoms 135.98 m3.

Sākumcena – 2080.00 EUR. Izsole notiks 18.09.2017., plkst.10.00.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības maksa 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.broceni.lv.

Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

 Tālrunis uzziņām 29147672, 63807291.

 

Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.doc).

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ