Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 2017.gada 18.decembrī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciālists D.Černova, tālr. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 14.12.2017 plkst. 12:00
Papildus informācija

• Zariņi (kvartāls 1, nogabala Nr.01), Remtes pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8480 003 0202, platība 1.6 ha, pārdodamais apjoms 230.46 m3.

Sākumcena – 1630.00 EUR. Izsole notiks 18.12.2017., plkst.9.00.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.broceni.lv.

Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

 Tālrunis uzziņām 29147672, 63807291.

 

Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.doc).

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ