Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851
Norises datums, laiks 24.05.2017., plkst.10.00.
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807293
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 23.05.2017 plkst. 17:00
Papildus informācija

Mukļi (kvartāls 1, nogabala Nr.01,), Brocēnos, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8405 001 0006, platība 3.9 ha, pārdodamais apjoms 155.64 m3.

Sākumcena – 1630.00 EUR. Izsole notiks 24.05.2017., plkst.10.00.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.broceni.lv.

Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

 Tālrunis uzziņām 29147672, 63807291.

 

Initiates file downloadIzsoles noteikumi

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ