Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāva zālē.
Norises datums, laiks Izsole notiks 10.02.2017., plkst.9.00.
Kontaktpersona Tālrunis uzziņām 29147672, 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 09.02.2017 plkst. 17:00
Papildus informācija
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mežs 9”, kvartāls 5 (nogabala Nr.01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12), Cieceres pagastā, Brocēnu novadā cirsmu izsole
• Mežs 9 (kvartāls 5, nogabala Nr.01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12), Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8425 005 0199, platība 18.75 ha, pārdodamais apjoms 2433.33.45 m3.
Sākumcena – 48 100.00 EUR. Izsole notiks 10.02.2017., plkst.9.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.broceni.lv.
Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851. Izsoles noteikumi: Initiates file downloadIzsoles noteikumi
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ