Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 2017.gada 10.februārī plkst. 9.30
Kontaktpersona Tālrunis uzziņām 29147672, 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 09.02.2017 plkst. 17:00
Papildus informācija
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mežs 3”, kvartāls 6 (nogabala Nr. 02, 04, 05, 07, 08), Cieceres pagastā, Brocēnu novadā cirsmu izsole
 Mežs 3 (kvartāls 6, nogabala Nr.02, 04, 05, 07, 08), Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8425 005 0162, platība 5.54 ha, pārdodamais apjoms 2433.33.45 m3.
Sākumcena – 35 310.00 EUR. Izsole notiks 10.02.2017., plkst.9.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.broceni.lv.
Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851. Izsoles noteikumi: Initiates file downloadIzsoles noteikumi
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ