Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks 2017.gada 18.decembrī plkst. 9.30
Kontaktpersona Tālrunis uzziņām 29147672, 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 14.12.2017 plkst. 12:00
Papildus informācija

• LĪČUPJU MEŽS (kvartāls 1, nogabala Nr.01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 11), Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8452 005 0101, platība 14.29 ha, pārdodamais apjoms 2006.61 m3.

Sākumcena - 24750.00 EUR. Izsole notiks 18.12.2017.plkst.9.30.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.broceni.lv.

 Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.docx).

 

Tālrunis uzziņām 29147672, 63807291.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ