Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks 2017.gada 10.februārī plkst.10.00
Kontaktpersona Tālrunis uzziņām 29147672, 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 09.02.2017 plkst. 17:00
Papildus informācija Klāmaņu lauks (kvartāls 1, nogabala Nr.01), Brocēnos, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8405 004 0064, platība 1.3 ha, pārdodamais apjoms 218.98 m3.
Sākumcena – 1790.00 EUR. Izsole notiks 10.02.2017., plkst.10.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.broceni.lv.
Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851. Initiates file downloadIzsoles noteikumi
Statuss Biedzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ