Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 2017.gada 14.decembrī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciālists D.Černova, tālr. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 13.12.2017 plkst. 17:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2017.gada 14.decembrī plkst. 9.00 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu:


,,Pie Laukgaļiem”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā, zemes kadastra Nr.8444 002 0182, zemes kopējā platība 6.25 ha. Sākumcena – 11 528.00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.

Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.

Tālrunis uzziņām 63807291.

Atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja D.Černova

Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.docx).

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ