Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā
Norises datums, laiks 2017.gada 2.novembrī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 31.10.2017 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2017.gada 2.novembrī plkst. 9.00 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli:


,,Silaine”-6, Remtes pagastā, Brocēnu novadā, mājas kadastra Nr.8480 001 0050 001, kopējā dzīvokļa platība 44.4 m2, kopīpašuma domājamā daļa 444/3854 no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, klēts, šķūņa un zemes gabala, kadastra Nr.8480 001 0050, kura kopplatība 1.4 ha. Sākumcena - 1465.00 EUR. Izsole notiks plkst.10.00.


 Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 15.00 par izsolāmo objektu.

Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.

Tālrunis uzziņām 63807291. Atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja D.Černova Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.docx).
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ