Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3.
Norises datums, laiks 03.07.2017. plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807293
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 30.06.2017 plkst. 16:00
Papildus informācija Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 27.04.2017. domes lēmumu (prot. 7, 11. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala Zaļā ielā 18, Brocēnos, Brocēnu novadā izsoli. Nosacītā cena EUR 1940 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit eiro).

    • Izsoles laiks: 03.07.2017. plkst. 9.00.
    • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
    • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
    • Initiates file downloadIzsoles noteikumi.


Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ