Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē
Norises datums, laiks 27.03.2017. plkst. 11.30
Kontaktpersona
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 24.03.2017 plkst. 16:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 26.01.2017. domes lēmumu (prot. 2, 9. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-19, Brocēnos, Brocēnu novadā izsoli. Nosacītā cena EUR 1970.00  (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit eiro un 00 centi).

•  Izsoles laiks: 27.03.2017. plkst. 11.30.

•  Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.

•  Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Initiates file download Izsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ