Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnos, Lielcieceres ielā 3
Norises datums, laiks 06.04.2017. plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807293
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 05.04.2017 plkst. 17:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 27.10.2016. domes lēmumu (prot. 23, 19. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-15, Brocēnos, Brocēnu novadā atkārtotu izsoli. Nosacītā cena EUR 1414.40  (viens tūkstotis četri simti četrpadsmit eiro un 40 centi).

  • Izsoles laiks: 06.04.2017. plkst. 9.00.
  • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
  • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Initiates file downloadIzsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ