Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3
Norises datums, laiks 27.03.2017. plkst. 10.00
Kontaktpersona
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 24.03.2017 plkst. 16:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 24.11.2016. domes lēmumu (prot. 24, 19. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 18-47, Brocēnos, Brocēnu novadā izsoli. Nosacītā cena EUR 5070.00  (pieci tūkstoši septiņdesmit eiro un 00 centi).

•  Izsoles laiks: 27.03.2017. plkst. 10.00.

•  Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.

•  Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Initiates file download Izsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ