Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3
Norises datums, laiks 2017.gada 27.martā plkst. 9.30
Kontaktpersona
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 24.03.2017 plkst. 16:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 22.12.2016. domes lēmumu (prot. 25, 13. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Lielcieceres 3A, Brocēnos, Brocēnu novadā izsoli. Nosacītā cena EUR 10 140.00  (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit eiro un 00 centi).

•  Izsoles laiks: 27.03.2017. plkst. 9.30.

•  Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.

•  Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

•  Initiates file downloadIzsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ