Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnos, Lielcieceres ielā 3
Norises datums, laiks 08.05.2017. plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807293
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 05.05.2017 plkst. 12:00
Papildus informācija
Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 23.03.2017. domes lēmumu (prot. 5, 21. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Edži”, Brocēnos, Brocēnu novadā izsoli. Nosacītā cena EUR 20 550.00  (divdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit eiro un 00 centi).
• Izsoles laiks: 08.05.2017. plkst. 9.00.
• Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
• Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ