Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnos, Lielcieceres ielā 3
Norises datums, laiks 22.05.2017. plkst. 11.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807293
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 19.05.2017 plkst. 16:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 23.03.2017. domes lēmumu (prot. 5, 19.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-41, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra numurs: 8405 004 0089 001, izsoli. Nosacītā cena EUR 1870.00 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit eiro). Izsoles laiks: 22.05.2017. plkst. 11.00.

  • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
  • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Initiates file downloadIzsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ