Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3
Norises datums, laiks 2017.gada 11.septembrī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807293
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 08.09.2017 plkst. 16:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2017.gada 11.septembrī plkst.10.00 atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli:


• Skolas ielā 16 - 35, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra Nr.8405 004 0096 001, kopējā dzīvokļa platība 40.3 m2. Sākumcena - 3496.00 EUR. Izsole notiks plkst.9.00.


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 15.00 par izsolāmo objektu.

Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.

Tālrunis uzziņām 63807291, 63807300.
Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.docx).
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ