Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā 3.stāva sēžu zālē.
Norises datums, laiks 2017.gada 2.novembrī plkst. 10.30
Kontaktpersona Atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja D.Černova vai informācijas centrā, kontakttālrunis 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 31.10.2017 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 28.09.2017. domes lēmumu (prot. 14, 13.§), organizē pašvaldības kustamā īpašuma – automašīnas HONDA HRV, reģistrācijas Nr.FP-638, izlaiduma gads 2005., izsoli. Nosacītā cena EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simts eiro). Izsoles laiks: 02.11.2017. plkst. 10.30.

  • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
  • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Initiates file downloadIzsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ