Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā sēžu zālē
Norises datums, laiks 2017.gada 3.jūlijā plkst.10.30
Kontaktpersona Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Dzintra Bruzinska, telefons 63807602
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 29.06.2017 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 25.05.2017. domes lēmumu (prot. 8, 18.§), organizē pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ,,Jaunraiņi”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8480 002 0071, zemes nomas tiesību izsoli. Izsoles nomas sākumcena – 154.50 EUR (viens simts piecdesmit četri eiro un 50 centi) gadā, neskaitot PVN.

Izsoles solis – 10.00 EUR.

Izsoles laiks: 03.07.2017. plkst. 10.30.

  • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
  • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Initiates file downloadIzsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ