Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 2017.gada 12.decembrī plkst. 13.00
Kontaktpersona Kontaktpersona Izsoles jautājumos – Miervaldis Jākobsons, m.b. 29147672 un Daiga Černova, tel. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 11.11.2017 plkst. 17:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2017.gada 12.decembrī plkst. 13.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesību piešķiršanu zemes dzīļu izmantošanai kūdras ieguvei īpašumā ,,Spundiņu purvs”, Brocēnu novadā (kadastra Nr.8452 005 0176 un Nr.8425 001 0114), ar kūdras ieguves laukuma platību 80.2 ha un kopējo nomas zemes platību 106.01 ha.

Kā vienreizējs maksājums noteikts ar nekustamā īpašuma iznomāšanu saistītie izdevumi 17544.73 EUR apmērā, kas samaksājams līdz 20.12.2018. Pārējo zemes vienību 25.81 ha apmērā, kurā neietilpst meža zeme, nomas maksa 5% no īpašuma kadastrālās vērtības tekošajā gadā.

Nomas izsoles sākumcena EUR 32400.80. Izsoles kāpuma solis – 1000.00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% no sākumcenas - 3240.08 EUR un izsoles dalības maksa EUR 50.00 par izsolāmo objektu. Dalībnieka reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2017.gada 8.decembrim plkst.12.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.broceni.lv. Initiates file downloadNolikums un pielikumi (.docx).
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ