Izsoles 2017.gads

Izsoles
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesību piešķiršanu zemes dzīļu izmantošanai kūdras ieguvei īpašumā ,,Spundiņu purvs”, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 09.11.2017
Pieteikšanās beigu datums: 11.11.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Līčupju mežs”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Ievietošanas datums: 09.11.2017
Pieteikšanās beigu datums: 14.12.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zariņi”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā lauksaimniecības zemju attīrīšana no apauguma izsole
Ievietošanas datums: 09.11.2017
Pieteikšanās beigu datums: 14.12.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu ,,Pie Laukgaļiem”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 09.11.2017
Pieteikšanās beigu datums: 13.12.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Skolas ielā 27-41, Brocēnos
Ievietošanas datums: 09.11.2017
Pieteikšanās beigu datums: 15.12.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Deģi 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 07.11.2017
Pieteikšanās beigu datums: 23.11.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu atkārtota nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 12.10.2017
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības kustamā īpašuma – automašīnas HONDA HRV, izsoli
Ievietošanas datums: 12.10.2017
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu atkārtota nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 02.10.2017
Pieteikšanās beigu datums: 05.10.2017 plkst. 00:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Skolas ielā 27-41, Brocēnos
Ievietošanas datums: 02.10.2017
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Skolas ielā 27-18, Brocēnos
Ievietošanas datums: 02.10.2017
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli ,,Silaine”-6, Remtes pagastā
Ievietošanas datums: 02.10.2017
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 06.07.2017
Pieteikšanās beigu datums: 02.08.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-19, Brocēnos, atkārtotu izsoli
Ievietošanas datums: 06.07.2017
Pieteikšanās beigu datums: 08.09.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-41, Brocēnos, atkārtotu izsoli
Ievietošanas datums: 06.07.2017
Pieteikšanās beigu datums: 08.09.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 16-35, Brocēnos, atkārtotu izsoli
Ievietošanas datums: 06.07.2017
Pieteikšanās beigu datums: 08.09.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma Brocēnu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ,,PIE DZINTARIEM”, Brocēnos, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 06.07.2017
Pieteikšanās beigu datums: 15.09.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma Brocēnu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ,,PIE SAULĪTĒM”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 06.07.2017
Pieteikšanās beigu datums: 15.09.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma Brocēnu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ,,DŪMI”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 06.07.2017
Pieteikšanās beigu datums: 15.09.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma Brocēnu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ,,AIZ LEJIŅĀM”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 06.07.2017
Pieteikšanās beigu datums: 15.09.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ,,Jaunraiņi”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā, zemes nomas tiesību izsoli
Ievietošanas datums: 21.06.2017
Pieteikšanās beigu datums: 29.06.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 "Deģi 2", Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 14.06.2017
Pieteikšanās beigu datums: 06.07.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 02.06.2017
Pieteikšanās beigu datums: 29.06.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa ,,Lejasbērzi”-12, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā izsoli
Ievietošanas datums: 11.05.2017
Pieteikšanās beigu datums: 30.06.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala Zaļā ielā 18, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 11.05.2017
Pieteikšanās beigu datums: 30.06.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mukļi”, Brocēnos, Brocēnu novadā lauksaimniecības zemju attīrīšana no apauguma izsole
Ievietošanas datums: 13.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 23.05.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Aiz Bērziņiem”, kvartāls 1 (nogabala Nr.01, 02, 03), Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Ievietošanas datums: 13.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 23.05.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Zem Āriem”, kvartāls 1 (nogabala Nr.01, 02, 03, 04, 06, 08, 09), Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Ievietošanas datums: 13.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 23.05.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 20-65, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 13.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 16-35, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 13.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Lielcieceres ielā 5-8, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 13.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-16, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 13.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-19, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 13.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-41, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 13.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Edži”, Brocēnos, Brocēnu novadā izsoli
Ievietošanas datums: 10.04.2017
Pieteikšanās beigu datums: 05.05.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-15, Brocēnos, Brocēnu novadā atkārtotu izsoli
Ievietošanas datums: 01.03.2017
Pieteikšanās beigu datums: 05.04.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 4-N604, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 01.03.2017
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 4-N604, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 13.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 25.02.2017 plkst. 00:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-45, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 10.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-19, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 10.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Lielcieceres ielā 21-1, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 10.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Lielcieceres ielā 21-5, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 10.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 18-47, Brocēnos, izsoli
Ievietošanas datums: 10.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-15, Brocēnos, atkārtotu izsoli
Ievietošanas datums: 10.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Lielcieceres 3A, Brocēnos, Brocēnu novadā izsoli
Ievietošanas datums: 10.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Upesleju mežs”, Remtes pagastā, izsoli
Ievietošanas datums: 10.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mežs 3”, kvartāls 6, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā cirsmu izsole
Ievietošanas datums: 07.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 22, Brocēni, Brocēnu novads, nodošanu iznomāšanai
Ievietošanas datums: 07.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 4-N604, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 07.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „KLĀMAŅU LAUKS”, Brocēnos, Brocēnu novadā zemes attīrīšana no apauguma izsole
Ievietošanas datums: 07.02.2017
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Biedzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Ievietošanas datums: 24.01.2017
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mežs 9”, kvartāls 5, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā cirsmu izsole
Ievietošanas datums: 09.01.2017
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies