Izsoles

Izsoles par 2019. gadu

Izsoles
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas ielā 27-33, Brocēnos, Brocēnu novadā atkārtotu izsoli
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašumā cirsmas “JAUNSĒTAS”, kvartāls 1, nogabala Nr.1, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Zemgaļi 1”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Pie Oškalniem”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs