Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Izsoles
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola ciršanas tiesības nekustamā īpašuma cirsmā ,,Parks 7”, Brocēnos
Ievietošanas datums: 06.12.2019
Pieteikšanās beigu datums: 07.02.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu ,,Pie Kļavām”, Cieceres pagastā
Ievietošanas datums: 06.12.2019
Pieteikšanās beigu datums: 07.02.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME KREISĀ PUSĒ”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 28.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs