Izsoles

Izsoles par 2021. gadu

Izsoles
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE BUŅĀM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 14.aprīlī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 12.04.2021 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA SKOLAS IELĀ 16 -14, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 8.aprīlī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 07.04.2021 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA ,,ZAĶUKALNI”-8, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 8.aprīlī plkst. 13.00
Pieteikšanās beigu datums: 07.04.2021 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE AUZĀJIEM”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 8.aprīlī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 07.04.2021 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,DŪMU ZEME”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 8.aprīlī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 07.04.2021 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
Nekustamā īpašuma “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā, atkārtota izsole
Norises datums, laiks: 2021.gada 23.martā plkst. 10.00.
Pieteikšanās beigu datums: 19.03.2021 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
Ciršanas tiesību izsole Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma cirsmā - „Parks 1” (kvartāls 1, nogabala Nr. 02), Brocēnos
Norises datums, laiks: 2021.gada 23.martā plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 19.03.2021 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,GAIDAS”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 23.martā plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 22.03.2021 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,BRĪVZEMNIEKI”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 25.februārī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2021 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE BUŅĀM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 25.februārī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2021 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE NOVADNIEKIEM”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 25.februārī plkst.9.00
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2021 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies