Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Izsoles
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,JAUNZIEDIŅI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 21.09.2020
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE BIRZĪTĒM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 21.09.2020
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE STĀVIŅIEM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 18.09.2020
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,IMANTU ZEME”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLES
Ievietošanas datums: 18.09.2020
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA LIELCIECERES IELĀ 27-56, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 18.09.2020
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,LĪČI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 18.09.2020
Pieteikšanās beigu datums: 23.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – KRASTA IELA 34, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ PUBLISKA IZSOLE
Ievietošanas datums: 03.09.2020
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE NOVADNIEKIEM”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.08.2020
Pieteikšanās beigu datums: 28.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRASTA IELA 36, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.08.2020
Pieteikšanās beigu datums: 28.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA ,,DŪŽI”-1, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.08.2020
Pieteikšanās beigu datums: 28.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA ,,DŪŽI”-3, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.08.2020
Pieteikšanās beigu datums: 28.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,GAIDAS”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 27.08.2020
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,LĪČI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 03.08.2020
Pieteikšanās beigu datums: 11.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE EGLONIEM”, BLĪDENES PAGASTĀ
Ievietošanas datums: 01.07.2020
Pieteikšanās beigu datums: 21.08.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE SKUJENIEKIEM”, CIECERES PAGASTĀ
Ievietošanas datums: 01.07.2020
Pieteikšanās beigu datums: 20.08.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma cirsmās „Upessētu mežs”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā, (kvartāls 1, nogabala Nr. 16., 17., 12., 22., 25., 31., 7., 13) ciršanas tiesību izsoles noteikumi
Ievietošanas datums: 11.06.2020
Pieteikšanās beigu datums: 21.08.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,GAIDAS”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 08.06.2020
Pieteikšanās beigu datums: 21.08.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā, atkārtota izsole
Ievietošanas datums: 02.06.2020
Pieteikšanās beigu datums: 28.07.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,RITUMI”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ PUBLISKAS IZSOLE
Ievietošanas datums: 18.05.2020
Pieteikšanās beigu datums: 29.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE EGLONIEM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 18.05.2020
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,MAZKUNKUĻI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 18.05.2020
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE SKUJENIEKIEM”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 18.05.2020
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE IMANTĀM”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 18.05.2020
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,AUGĻU DĀRZS”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 18.05.2020
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma ,,Pie Kalnsētas garāžām” Brocēnu novada, Cieceres pagastā, mutiskā izsolē
Ievietošanas datums: 13.05.2020
Pieteikšanās beigu datums: 05.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokli Lielcieceres ielā 27-44, Brocēnos
Ievietošanas datums: 09.04.2020
Pieteikšanās beigu datums: 18.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokli Lielcieceres ielā 25-5, Brocēnos
Ievietošanas datums: 09.04.2020
Pieteikšanās beigu datums: 18.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ,,Oskari”, Remtes pagastā
Ievietošanas datums: 09.04.2020
Pieteikšanās beigu datums: 18.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – KRASTA IELA 34, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ PUBLISKA IZSOLE
Ievietošanas datums: 07.04.2020
Pieteikšanās beigu datums: 18.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
KUSTAMĀS MANTAS – GREIDERA PUBLISKA IZSOLE
Ievietošanas datums: 07.04.2020
Pieteikšanās beigu datums: 08.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Publiska izsole - zemes noma reklāmas izvietošanai pašvaldības piekrītošā zemes gabalā ,,Parks 9”, Brocēnos, Brocēnu novadā, daļā 20 m2 platībā
Ievietošanas datums: 09.03.2020
Pieteikšanās beigu datums: 30.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,RĀCEŅI”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 09.03.2020
Pieteikšanās beigu datums: 29.04.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 09.03.2020
Pieteikšanās beigu datums: 15.04.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME KREISĀ PUSĒ”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 03.02.2020
Pieteikšanās beigu datums: 27.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 03.02.2020
Pieteikšanās beigu datums: 27.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA LIELCIECERES IELĀ 25-26, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ PUBLISKA IZSOLE
Ievietošanas datums: 31.01.2020
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS, KAS ATRODAS ,,KRASTA IELĀ 8A”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 31.01.2020
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS, KAS ATRODAS ,,KRASTA IELĀ 18A”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 31.01.2020
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS, KAS ATRODAS ,,KRASTA IELĀ 14A”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 31.01.2020
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola ciršanas tiesības nekustamā īpašuma cirsmā ,,Parks 7”, Brocēnos
Ievietošanas datums: 06.12.2019
Pieteikšanās beigu datums: 07.02.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu ,,Pie Kļavām”, Cieceres pagastā
Ievietošanas datums: 06.12.2019
Pieteikšanās beigu datums: 07.02.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME KREISĀ PUSĒ”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 28.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies