Izsoles

Izsoles par 2019. gadu

Izsoles
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - Rīgas iela 2, Brocēnos, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 05.04.2019
Pieteikšanās beigu datums: 14.05.2019 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.54 Skolas ielā 27, Brocēnos, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 05.02.2019
Pieteikšanās beigu datums: 07.03.2019 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ NEAPBŪVĒTĀ ZEMES GABALA “DARBNĪCAS” BLĪDENES PAGASTĀ, DAĻAS NODOŠANU ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLEI
Ievietošanas datums: 29.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 14.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Noslēdzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas ielā 27-33, Brocēnos, Brocēnu novadā atkārtotu izsoli
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašumā cirsmas “JAUNSĒTAS”, kvartāls 1, nogabala Nr.1, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Zemgaļi 1”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Pie Oškalniem”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 08.01.2019
Pieteikšanās beigu datums: 21.02.2019 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies