Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Izsoles
Publiska izsole - zemes noma reklāmas izvietošanai pašvaldības piekrītošā zemes gabalā ,,Parks 9”, Brocēnos, Brocēnu novadā, daļā 20 m2 platībā
Ievietošanas datums: 09.03.2020
Pieteikšanās beigu datums: 30.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,RĀCEŅI”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 09.03.2020
Pieteikšanās beigu datums: 29.04.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 09.03.2020
Pieteikšanās beigu datums: 15.04.2020 plkst. 12:00
Statuss: Aktīvs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME KREISĀ PUSĒ”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 03.02.2020
Pieteikšanās beigu datums: 27.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 03.02.2020
Pieteikšanās beigu datums: 27.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA LIELCIECERES IELĀ 25-26, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ PUBLISKA IZSOLE
Ievietošanas datums: 31.01.2020
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS, KAS ATRODAS ,,KRASTA IELĀ 8A”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 31.01.2020
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS, KAS ATRODAS ,,KRASTA IELĀ 18A”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 31.01.2020
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS, KAS ATRODAS ,,KRASTA IELĀ 14A”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Ievietošanas datums: 31.01.2020
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola ciršanas tiesības nekustamā īpašuma cirsmā ,,Parks 7”, Brocēnos
Ievietošanas datums: 06.12.2019
Pieteikšanās beigu datums: 07.02.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu ,,Pie Kļavām”, Cieceres pagastā
Ievietošanas datums: 06.12.2019
Pieteikšanās beigu datums: 07.02.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME KREISĀ PUSĒ”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Ievietošanas datums: 28.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Ievietošanas datums: 28.11.2019
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies