Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu!

Pievienots: 12.03.2019

Brocēnu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus no 2019.gada 1.marta iesniegt iedzīvotāju ienākuma deklarāciju. Pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2018., 2017. un 2016.gadu.

Aicinām visus nodokļa maksātājus gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski atvieglots gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā arī deklarācijas sagatavē jau savietota visa Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija. Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk tiek saglabāta vienkāršotā gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz to, lai deklarētu:

- attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem;

- attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvinājumiem;

- privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumus;

- ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienākumu, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 eiro.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, fiziskajai personai ir jānorāda savs norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā.  Tāpēc lūgums līdzi ņemt personīgos autentifikācijas līdzekļus - internetbankas kodu karti vai kodu kalkulatoru, internetbankas paroli, viedtālruni (Smart ID).

Būtiskākās izmaiņas!

Paaugstināta minimālā mēneša darba alga

Minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no pašreizējiem 380 euro uz 430 euro.

Paaugstināts neapliekamais minimums pensionāriem

Neapliekamais minimums pensionāriem tiks paaugstināts no pašreizējiem 235 euro mēnesī līdz 250 euro mēnesī, 2019.gadā vēl uz 270 euro mēnesī un 2020.gadā - uz 300 euro mēnesī.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Lielai daļai darba ņēmēju nākamgad no algas būs jāmaksā mazāks nodoklis, jo ir ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Tas nozīmē, ka gada ienākumiem līdz 20 004 eiro tiks piemērota 20% iedzīvotāju ienākuma likme (līdzšinējo 23 % vietā); ienākumu daļai no 20 004 euro līdz 55 000 euro tiks piemērota 23 % likme, un tikai tai ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 euro tiks piemērota 31,4 % likme.

Neapliekamais minimums

Vienlaicīgi ar minimālā atalgojuma paaugstināšanu būtiski tiks celts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais diferencētais minimums. 2019.gadā 0-230 euro, bet 2020.gadā sasniedzot 0-250 euro robežu.

Paaugstināts nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu

Atvieglojums par apgādībā esošu personu paaugstinās uz 230 euro mēnesī un 2020.gadā uz 250 euro mēnesī. Turklāt no 2018.gada 1.jūlija iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem papildus jau esošajiem nodokļu atvieglojumiem būs iespēja saņemt atvieglojumus arī par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir viens vai vairāki bērni atkarībā no tā, kāds ir bērna vecums un vai tas turpina izglītības iegūšanu

Attaisnotie izdevumi

Arī turpmāk visiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs iespēja atgūt daļu no samaksātā nodokļa par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos un citiem attaisnotajiem izdevumiem.

2019.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un čekus par 2018.gada attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem, ziedojumiem un ziedojumiem politiskajām partijām, persona varēs saņemt atpakaļ samaksāto nodokli par to attaisnoto izdevumu summu, kas nepārsniedz 50 % no viņa gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 euro par sevi un katru ģimenes locekli.