Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

3. jūnijs: gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņš

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka arī šogad vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti — līdz 3. jūnijam. Šogad šis iedzīvotāju loks ir plašāks, jo obligāti līdz 3. jūnijam gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz arī tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā. Savukārt, ja personas kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro, deklarācija obligāti jāiesniedz līdz šā gada 1. jūlijam. Lai tie iedzīvotāji, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, būtu par to informēti, VID šajās dienās gan Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, gan papīra formātā pakāpeniski izsūta atgādinājuma vēstules. Gadījumā, ja personai, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, pie noteiktiem nosacījumiem nodokļa piemaksas termiņš tiek pagarināts. Proti, 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada 1. decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem: - 2018. gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019. gadā — 62 800 eiro; - tie ir saņemti tikai Latvijā; - no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis; - tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u. c.). Tās personas, kurām izpildīsies minētie nosacījumi, VID informēs par samaksas termiņu EDS, vai personas, kuras nav EDS lietotāji, ar pasta sūtījumu uz adresi. VID plāno līdz 16. jūnijam ieviest izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai personas, kuras ir EDS lietotājas, tiktu informētas par nodokļu starpības samaksas termiņu. Tāpat budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Bez tam, ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz vienu eiro, to neuzskata par nodokļa parādu un valsts budžetā tā nav jāiemaksā. Savukārt visos pārējos gadījumos nodokļa starpība ir jāiemaksā valsts budžetā līdz šā gada 17. jūnijam ieskaitot. Atgādinām, ka līdz 3. jūnijam gada ienākumu deklarācija obligāti jāsniedz arī gadījumos, ja: * tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības; * ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem,kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot personas, kuras kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu, kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis; * ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2018. gadā pārsniedz 4000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta; * ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai; * ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām (kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei) saņemti dāvinājumi. Savukārt iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par 2018. gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022. gada 16. jūnijam. VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk. To iespējams izdarīt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS 1 Tāpat kā līdz šim, gadījumos, kad deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to varēs samaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 16. jūlijam, 16. augustam un 16. septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

21.05.2019

VPVKAC JAUNUMS E-asistents-neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā!

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums — e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski. Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbības principus šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanu centru darbības kārtību. E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifi kācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus. Viss, kas jādara — jāņem savs personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes — pilnvarojuma nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām. Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā „Vienotie pakalpojumu centri”. Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām personām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās identifi kācijas līdzekļus, nepaliks „ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo slogu iestādēm, jo tiek paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt elektroniski, nevis tikai klātienē vai pa pastu. E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī septiņos klientu apkalpošanas centros Aizputē, Dagdā, Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš pilotprojekta uzsākšanas ar e-asistentu palīdzību tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādējādi apliecinot šāda risinājuma nepieciešamību un lietderību. Statistikas dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpojumu izmanto no 95 līdz 116 klientiem. VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. Klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību, Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u. c. VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodrošināt valsts un pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk un plašāk. VPVKAC darbinieki ir iesaistīti arī VARAM īstenotās programmas „Mana Latvija. Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās, kuru laikā apgūst epakalpojumu, e-paraksta un e-adreses lietošanas nianses, kā arī jautājumus, kas saistīti ar drošu darbošanos internetā. Visas šīs zināšanas digitālie aģenti — centru darbinieki — vēlāk izmanto savā ikdienas darbā. Informāciju par programmu un sev tuvāko digitālo aģentu meklē vietnē mana.latvija.lv Digitālo aģentu kartē. VITA KRIEVIŅA, VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

21.05.2019

Digitālā nedēļa 2019

    No 2019.gada 25.marta līdz 29.martam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju rīko ikgadējo informatīvo kampaņu “Digitālo nedēļa 2019”. Tā Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week ietvaros un norisināsies jau 10.reizi. “Digitālā nedēļā 2019”  ietvertas šādas galvenās tēmas: • Sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija (pārveide) • Digitālā identitāte • Iedzīvotāju digitālās prasmes un digitālie pakalpojumi • Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam • Digitālās prasmes IKT profesionāliem • Drošība un pārliecība lietot digitālās tehnoloģijas • Kritiskā domāšana un mediju pratība Digitālās nedēļas ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos. “Digitālās nedēļas 2019” tematiskā diena Brocēnos, notiks Brocēnu pašvaldības bibliotēkā 26.03.2019. plkst. 10.00. Stāstīsim par e-pakalpojumu pielietošanu ikdienā! Par e-pakalpojumiem un to pielietošanu stāstīs Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra klientu speciāliste Karina Svalbe Par drošību internetā Blīdenes pamatskolā stāstīs interešu izglītības skolotājs Jānis Neimets

12.03.2019

Par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu!

Brocēnu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus no 2019.gada 1.marta iesniegt iedzīvotāju ienākuma deklarāciju. Pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2018., 2017. un 2016.gadu. Aicinām visus nodokļa maksātājus gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski atvieglots gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā arī deklarācijas sagatavē jau savietota visa Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija. Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk tiek saglabāta vienkāršotā gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz to, lai deklarētu: - attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem; - attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvinājumiem; - privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumus; - ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienākumu, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 eiro. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, fiziskajai personai ir jānorāda savs norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā.  Tāpēc lūgums līdzi ņemt personīgos autentifikācijas līdzekļus - internetbankas kodu karti vai kodu kalkulatoru, internetbankas paroli, viedtālruni (Smart ID). Būtiskākās izmaiņas! Paaugstināta minimālā mēneša darba alga Minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no pašreizējiem 380 euro uz 430 euro. Paaugstināts neapliekamais minimums pensionāriem Neapliekamais minimums pensionāriem tiks paaugstināts no pašreizējiem 235 euro mēnesī līdz 250 euro mēnesī, 2019.gadā vēl uz 270 euro mēnesī un 2020.gadā - uz 300 euro mēnesī. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Lielai daļai darba ņēmēju nākamgad no algas būs jāmaksā mazāks nodoklis, jo ir ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Tas nozīmē, ka gada ienākumiem līdz 20 004 eiro tiks piemērota 20% iedzīvotāju ienākuma likme (līdzšinējo 23 % vietā); ienākumu daļai no 20 004 euro līdz 55 000 euro tiks piemērota 23 % likme, un tikai tai ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 euro tiks piemērota 31,4 % likme. Neapliekamais minimums Vienlaicīgi ar minimālā atalgojuma paaugstināšanu būtiski tiks celts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais diferencētais minimums. 2019.gadā 0-230 euro, bet 2020.gadā sasniedzot 0-250 euro robežu. Paaugstināts nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu Atvieglojums par apgādībā esošu personu paaugstinās uz 230 euro mēnesī un 2020.gadā uz 250 euro mēnesī. Turklāt no 2018.gada 1.jūlija iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem papildus jau esošajiem nodokļu atvieglojumiem būs iespēja saņemt atvieglojumus arī par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir viens vai vairāki bērni atkarībā no tā, kāds ir bērna vecums un vai tas turpina izglītības iegūšanu Attaisnotie izdevumi Arī turpmāk visiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs iespēja atgūt daļu no samaksātā nodokļa par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos un citiem attaisnotajiem izdevumiem. 2019.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un čekus par 2018.gada attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem, ziedojumiem un ziedojumiem politiskajām partijām, persona varēs saņemt atpakaļ samaksāto nodokli par to attaisnoto izdevumu summu, kas nepārsniedz 50 % no viņa gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 euro par sevi un katru ģimenes locekli.

12.03.2019

E-adreses risinājuma ieviešana

2019. gada sākums Latvijas e-pārvaldei ir sācies ar lielu soli drošas un mūsdienīgas valsts un sabiedrības saziņas veidošanā – e-adreses risinājuma ieviešanu. E-adrese risinās vairākus būtiskus jautājumus, piemēram, to, ka vairāk nekā 70 tūkst. Latvijas iedzīvotāju nav fizisku pastkastīšu, un cilvēkiem bieži vien atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī to, ka liels skaits Latvijas valstspiederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. Savukārt valsts iestādēm e-adrese kļūs par vienotu saziņas platformu un atvieglos ikdienu. No šī gada ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi, darot valstij zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. Iedzīvotājiem e-adrese būs brīvprātīga, bet  no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmējiem būs obligāta. E-adreses galvenie vēstījumi: ·         Droša saziņa starp cilvēku un valsti vienuviet! ·         Elektroniskā vēstule, kas aizstāj ierakstītu vēstuli - garantēta piegāde un datu drošība ·         Vienota saziņas platforma valsts iestādēm Jautājumi un atbilde par e-adresi   A)      Par e-adresi   Kas ir e-adrese? E-adrese ir rīks, kas ļaus droši sazināties iedzīvotājiem/uzņēmumiem ar valsts un pašvaldību iestādēm (x iestādi). Ja aktivizēsiet savu e-adresi, jūs turpmāk vienuviet saņemsiet visu valsts un pašvaldības iestāžu sūtītās ziņas un dokumentus. Nebūs vairs jāiet uz pastu pēc ierakstītas vēstules vai jāsatraucas par pazaudētiem sūtījumiem. Saņemot ziņas elektroniski, ar interneta starpniecību varēsiet sarakstei piekļūt no jebkuras vietas pasaulē.   Kādas sekas ir vēstulei e-adresē? E-adrese aizstāj ierakstītu vēstuli. Saskaņā ar Paziņošanas likumu, dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.   B)      Par tehniskām lietām (kā pieslēgt, sākt lietot)   Kā var sākt lietot e-adresi (kā IZVEIDOT)? Lai sāktu lietot (izveidotu) e-adresi, cilvēkam ir jāpiesakās tās izveidei, izmantojot tam paredzētu speciālu formu “E-adreses pieteikuma forma” portālā Latvija.lv. Kad ekrānā parādīsies vienotās pieteikšanās logs, būs nepieciešams apliecināt savu identitāti ar vienu no šiem līdzekļiem: eID karti vai eParaksts mobile. Tālāk jāseko dažiem vienkāršiem soļiem, kuri tiks aprakstīti uz ekrāna un e-adrese būs izveidota.   Kā es varu piekļūt e-adreses pastkastītei? Iedzīvotāji un uzņēmēji var piekļūt savai e-adreses pastkastītei portālā Latvija.lv, spiežot uz "Mana darba vieta". Lai apliecinātu savu identitāti, cilvēkam būs jāizmanto eID karte vai eParaksts Mobile (mobilā tālruņa lietotne, kas atļaus identificēties bez eID kartes, bet tikpat droši).    Vai varu e-adresei piekļūt arī ar savas bankas autentifikāciju? Ar bankas identifikāciju e-adresei nevar piekļūt, jo pagaidām neviena banka nav izgājusi likumā noteikto drošības sertifikāciju. Taču tikpat ērti, kā ar bankas identifikāciju (izmantojot savu viedtālruni), jūs varat pieslēgties e-adresei izmantojot eParaksts mobile. Tā ir bezmaksas lietotne, kura brīvi pieejama katram. Savukārt, lai sāktu izmantot eParaksts mobile, apmeklējiet vietni www.eparaksts.lv un piesakieties šī pakalpojuma lietošanai. eParaksts mobile ir rīks, kurš, tāpat, kā eID ir valsts uzturēts un atbilst augstākajām drošības prasībām.   Vai varu piekļūt e-adresei arī no sava mobilā tālruņa? Jā, un šis ir tas gadījums, kad noteikti nepieciešams eParaksts mobile. Karšu lasītāju pie tālruņa pieslēgt nevarēs, tāpēc šajā gadījumā eID kartes izmantošana nebūs iespējama. Savā tālrunī atvērsiet portālu Latvija.lv, bet identifikācijai izvēlēsieties eParaksts mobile, kas ļaus apstiprināt jūsu identitāti izmantojot eParaksts mobile lietotni tajā pašā viedtālrunī. Par pieslēgšanos eParaksts mobile varat uzzināt www.eparaksts.lv   C)      Par tehniskām lietām (pakalpojuma lietošana ikdienā)   Kā es uzzināšu, ka pienācis pasts e-adresē? Pēc e-adreses aktivizēšanas jums tiks piedāvāts norādīt Jūsu privāto e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt paziņojumu par jauna ziņojuma saņemšanu. Kad to būsiet norādījis, par jaunām vēstulēm e-adrese katrreiz nosūtīs paziņojumu uz jūsu e-pastu.   E-adreses lietotāja informēšanas par jaunas vēstules saņemšanu e-adresē būs pavisam vienkārša – jūs savā e-pastā saņemsiet ziņojumu no Latvija.lv, ka portālā uz e-adresi ir pienākusi jauna vēstule.   Kurš sniedz un ir atbildīgs par šā e-risinājuma izstrādi / funkcionalitāti? E-adrešu informācijas sistēmas pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbild par e-adreses ieviešanas juridiskajiem jautājumiem: izstrādā un virza Ministru kabineta noteikumus, kā arī izstrādā normatīvo regulējumu. Par ziņojumu sūtīšanu un saņemšanu e-adresē ir atbildīga katra konkrētā iestāde. Cik ilgi vēstules tiks uzglabātas manā a-adreses kontā? Visi dokumenti tiks uzglabāti 5 gadus.   D)      Pienākumi un  iespējas   Vai e-adrese ir obligāta? Kāpēc? Kādas ir sankcijas, ja tie, kam tas ir paredzēts, tomēr to neizmanto? Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga. E-adresi var aktivizēt jebkurā laikā portālā Latvija.lv. pastāv iespēja jebkurā laikā e-adresi  deaktivizēt un tad atkal saņemt iestāžu vēstules uz savu deklarēto adresi. Iedzīvotāji (tai skaitā, fiziskās personas, kuras reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistros), e-adresi var lietot brīvprātīgi jau kopš 2018. gada 1. jūnija. Savukārt fiziskām personām, kuras ir arī rezerves karavīri, e-adrese jālieto obligāti. Uzņēmēji e-adresi var sākt lietot brīvprātīgi no brīža, kad tā pieejama, taču no 2020.gada sākuma, e-adreses lietošana uzņēmējiem būs obligāta. Turklāt no brīža, kad uzņēmējs e-adresi aktivizēs, to atslēgt vairs nevarēs. Juridiskās privātpersonas (komersanti) e-adresi brīvprātīgi varēs sākt izmantot sākot no 2019. gada sākuma, bet no 2020. gada e-adreses lietošana tiem būs obligāta. Sankcijas par e-adreses neizmantošanu nav noteiktas. Vienlaikus atgādinām, ka e-adreses lietošana ir pašu interesēs. Ja e-adrese ir aktivizēta, bet netiek izmantota, jūs varat nesaņemt jums būtisku un svarīgu informāciju. Pēc 2018. gada 15. oktobra e-adrese obligāti jāizmanto valsts un pašvaldību iestādēm, plānošanas reģioniem, valsts augstskolām un zinātniskiem institūtiem, publiskiem nodibinājumiem, prokuratūrai un privātpersonām, kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. No 2020. gada e-adresi lietos tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas administratori. Kam cilvēks var sūtīt vēstules no savas e-adreses? Katrs iedzīvotājs vai uzņēmējs no savas e-adreses varēs sūtīt vēstules valsts un pašvaldību iestādēm. Nevarēs sūtīt citiem iedzīvotājiem vai uzņēmējiem.   Ar kurām konkrēti valsts un pašvaldību iestādēm varēs sazināties caur e-adresi? Vai varēs sazināties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem? Ar visām iestādēm, kas ir iekļautas Uzņēmumu reģistra mājas lapā pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā: https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/publiska-persona-vai-iestade/. Tās ir gan ministrijas un valsts iestādes, gan pašvaldības un pašvaldību iestādes, kā arī pašvaldību kapitālsabiedrības, piemēram, komunālie dienesti un skolas. Ja persona (iedzīvotājs vai uzņēmējs) būs izveidojusi e-adresi portālā Latvija.lv, iestādes, sūtot vēstuli personai, portālā, meklējot pēc personas koda vai uzņēmuma reģistrācijas numura, uzzinās, ka personai ir a-adrese, un šajā gadījumā vēstuli sūtīs uz e-adresi nevis uz deklarēto adresi.   E)      Par naudu un atbildību   Cik e-adreses projekts izmaksā no nodokļu maksātāju kabatām? E-adreses īstenošanas izmaksu avots ir ES struktūrfondu, precīzāk – Eiropas Reģionālā attīstības fonda, nauda, bet valsts budžets segs nepieciešamās uzturēšanas izmaksas - sākot no 2019. gada summa būs 255 221 eiro gadā. Saskaņā ar aprēķiniem valsts varētu ietaupīt aptuveni 1,4 miljonus eiro gadā, ja 90% dokumentu aprites valstī būtu elektroniska. Cik šī e-risinājuma izstrāde izmaksāja un kas finansēja? Lai nodrošinātu iespējami racionālu līdzekļu izlietojumu, e-adrese ir ieviesta uz jau esošu risinājumu bāzes portālā Latvija.lv. Kopējās e-adreses centralizēto risinājumu izstrādes un ieviešanas izmaksas, ietverot risinājuma izstrādi, datu sniedzēju reģistru pielāgošanu, papildus infrastruktūru e-adreses lietotāju dokumentu glabāšanai tiek finansētas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem. Kāds labums no e-adreses projekta būs valstij un sabiedrībai? E-adrese ir ērtākais un izdevīgākais saziņas veids cilvēkiem ar valsti. E-adrese ļaus izvēlēties elektronisko kā primāro saziņas veidu ar iestādēm – oficiālā saziņa vairs nebūs piesaistīta fiziskai vietai – piekļuve jebkurā laikā un no jebkuras vietas pasaulē (arī ārvalstīs dzīvojošajiem). Savukārt valsts, saskaņā ar aprēķiniem, varētu ietaupīt aptuveni 1,4 miljonus eiro gadā, ja 90% dokumentu aprites valstī būtu elektroniska. E-adrese nodrošinās ātrāku, ērtāku un, kas būtiski, drošāku, kā arī efektīvāku saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts pārvaldi un privātpersonām.   F)      Par drošību   Kāpēc vēstules no valsts / pašvaldības iestādēm nevar saņemt uz privāto e-pastu? E-adreses risinājumu var pielīdzināt drošam internetbankas risinājumam – slēgtā vidē, vienotajā pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam būs pieejams personificēts konts, kas nodrošinās ziņojumu sūtīšanu, saņemšanu un glabāšanu. Arī bankas svarīgu informāciju nesūta uz e-pastu, bet uz internetbanku – drošu vidi, kas pasargāta no maldināšanas riskiem.   Vai e-adreses lietošana ir droša? E-adrese pielīdzināma drošam internetbankas risinājumam – slēgtā vidē portālā Latvija.lv ikvienam e-adreses lietotājam ir pieejams personificēts konts, kas nodrošina saziņu ar valsts pārvaldi – vēstuļu nosūtīšanu, saņemšanu un glabāšanu. E-adreses risinājums neparedz ziņojumu apriti ārpus e-adreses. Tas garantēs datu uzglabāšanas drošību un aizsardzību.   Vairāk informācija pieejama mana.latvija.lv/eadrese vai https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese

03.01.2019