Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

3. jūnijs: gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņš

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka arī šogad vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti — līdz 3. jūnijam. Šogad šis iedzīvotāju loks ir plašāks, jo obligāti līdz 3. jūnijam gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz arī tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā. Savukārt, ja personas kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro, deklarācija obligāti jāiesniedz līdz šā gada 1. jūlijam. Lai tie iedzīvotāji, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, būtu par to informēti, VID šajās dienās gan Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, gan papīra formātā pakāpeniski izsūta atgādinājuma vēstules. Gadījumā, ja personai, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, pie noteiktiem nosacījumiem nodokļa piemaksas termiņš tiek pagarināts. Proti, 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada 1. decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem: - 2018. gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019. gadā — 62 800 eiro; - tie ir saņemti tikai Latvijā; - no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis; - tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u. c.). Tās personas, kurām izpildīsies minētie nosacījumi, VID informēs par samaksas termiņu EDS, vai personas, kuras nav EDS lietotāji, ar pasta sūtījumu uz adresi. VID plāno līdz 16. jūnijam ieviest izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai personas, kuras ir EDS lietotājas, tiktu informētas par nodokļu starpības samaksas termiņu. Tāpat budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Bez tam, ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz vienu eiro, to neuzskata par nodokļa parādu un valsts budžetā tā nav jāiemaksā. Savukārt visos pārējos gadījumos nodokļa starpība ir jāiemaksā valsts budžetā līdz šā gada 17. jūnijam ieskaitot. Atgādinām, ka līdz 3. jūnijam gada ienākumu deklarācija obligāti jāsniedz arī gadījumos, ja: * tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības; * ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem,kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot personas, kuras kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu, kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis; * ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2018. gadā pārsniedz 4000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta; * ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai; * ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām (kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei) saņemti dāvinājumi. Savukārt iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par 2018. gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022. gada 16. jūnijam. VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk. To iespējams izdarīt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS 1 Tāpat kā līdz šim, gadījumos, kad deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to varēs samaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 16. jūlijam, 16. augustam un 16. septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

21.05.2019

VPVKAC JAUNUMS E-asistents-neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā!

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums — e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski. Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbības principus šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanu centru darbības kārtību. E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifi kācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus. Viss, kas jādara — jāņem savs personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes — pilnvarojuma nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām. Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā „Vienotie pakalpojumu centri”. Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām personām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās identifi kācijas līdzekļus, nepaliks „ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo slogu iestādēm, jo tiek paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt elektroniski, nevis tikai klātienē vai pa pastu. E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī septiņos klientu apkalpošanas centros Aizputē, Dagdā, Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš pilotprojekta uzsākšanas ar e-asistentu palīdzību tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādējādi apliecinot šāda risinājuma nepieciešamību un lietderību. Statistikas dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpojumu izmanto no 95 līdz 116 klientiem. VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. Klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību, Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u. c. VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodrošināt valsts un pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk un plašāk. VPVKAC darbinieki ir iesaistīti arī VARAM īstenotās programmas „Mana Latvija. Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās, kuru laikā apgūst epakalpojumu, e-paraksta un e-adreses lietošanas nianses, kā arī jautājumus, kas saistīti ar drošu darbošanos internetā. Visas šīs zināšanas digitālie aģenti — centru darbinieki — vēlāk izmanto savā ikdienas darbā. Informāciju par programmu un sev tuvāko digitālo aģentu meklē vietnē mana.latvija.lv Digitālo aģentu kartē. VITA KRIEVIŅA, VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

21.05.2019

Digitālā nedēļa 2019

    No 2019.gada 25.marta līdz 29.martam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju rīko ikgadējo informatīvo kampaņu “Digitālo nedēļa 2019”. Tā Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week ietvaros un norisināsies jau 10.reizi. “Digitālā nedēļā 2019”  ietvertas šādas galvenās tēmas: • Sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija (pārveide) • Digitālā identitāte • Iedzīvotāju digitālās prasmes un digitālie pakalpojumi • Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam • Digitālās prasmes IKT profesionāliem • Drošība un pārliecība lietot digitālās tehnoloģijas • Kritiskā domāšana un mediju pratība Digitālās nedēļas ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos. “Digitālās nedēļas 2019” tematiskā diena Brocēnos, notiks Brocēnu pašvaldības bibliotēkā 26.03.2019. plkst. 10.00. Stāstīsim par e-pakalpojumu pielietošanu ikdienā! Par e-pakalpojumiem un to pielietošanu stāstīs Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra klientu speciāliste Karina Svalbe Par drošību internetā Blīdenes pamatskolā stāstīs interešu izglītības skolotājs Jānis Neimets

12.03.2019

Par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu!

Brocēnu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus no 2019.gada 1.marta iesniegt iedzīvotāju ienākuma deklarāciju. Pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2018., 2017. un 2016.gadu. Aicinām visus nodokļa maksātājus gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski atvieglots gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā arī deklarācijas sagatavē jau savietota visa Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija. Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk tiek saglabāta vienkāršotā gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz to, lai deklarētu: - attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem; - attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvinājumiem; - privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumus; - ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienākumu, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 eiro. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, fiziskajai personai ir jānorāda savs norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā.  Tāpēc lūgums līdzi ņemt personīgos autentifikācijas līdzekļus - internetbankas kodu karti vai kodu kalkulatoru, internetbankas paroli, viedtālruni (Smart ID). Būtiskākās izmaiņas! Paaugstināta minimālā mēneša darba alga Minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no pašreizējiem 380 euro uz 430 euro. Paaugstināts neapliekamais minimums pensionāriem Neapliekamais minimums pensionāriem tiks paaugstināts no pašreizējiem 235 euro mēnesī līdz 250 euro mēnesī, 2019.gadā vēl uz 270 euro mēnesī un 2020.gadā - uz 300 euro mēnesī. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Lielai daļai darba ņēmēju nākamgad no algas būs jāmaksā mazāks nodoklis, jo ir ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Tas nozīmē, ka gada ienākumiem līdz 20 004 eiro tiks piemērota 20% iedzīvotāju ienākuma likme (līdzšinējo 23 % vietā); ienākumu daļai no 20 004 euro līdz 55 000 euro tiks piemērota 23 % likme, un tikai tai ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 euro tiks piemērota 31,4 % likme. Neapliekamais minimums Vienlaicīgi ar minimālā atalgojuma paaugstināšanu būtiski tiks celts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais diferencētais minimums. 2019.gadā 0-230 euro, bet 2020.gadā sasniedzot 0-250 euro robežu. Paaugstināts nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu Atvieglojums par apgādībā esošu personu paaugstinās uz 230 euro mēnesī un 2020.gadā uz 250 euro mēnesī. Turklāt no 2018.gada 1.jūlija iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem papildus jau esošajiem nodokļu atvieglojumiem būs iespēja saņemt atvieglojumus arī par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir viens vai vairāki bērni atkarībā no tā, kāds ir bērna vecums un vai tas turpina izglītības iegūšanu Attaisnotie izdevumi Arī turpmāk visiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs iespēja atgūt daļu no samaksātā nodokļa par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos un citiem attaisnotajiem izdevumiem. 2019.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un čekus par 2018.gada attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem, ziedojumiem un ziedojumiem politiskajām partijām, persona varēs saņemt atpakaļ samaksāto nodokli par to attaisnoto izdevumu summu, kas nepārsniedz 50 % no viņa gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 euro par sevi un katru ģimenes locekli.

12.03.2019