Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Digitālā aģente: mums jāpalīdz cilvēkiem pārvarēt neuzticību elektroniskajai videi

Digitālā aģente: mums jāpalīdz cilvēkiem pārvarēt neuzticību elektroniskajai videi! Vineta Sproģe, Brocēnu novada Blīdenes pagasta bibliotēkas vadītāja Saprotot e-vides sniegtās iespējas, cilvēki arvien vairāk izmanto iespēju dažādas dzīves situācijas atrisināt ar datora vai mobilā telefona starpniecību, netērējot laiku iestāžu apmeklēšanai. Tomēr ir arī daļa iedzīvotāju, kuri joprojām neuzticas drošībai elektroniskajā vidē un tādēļ nevēlas izmantot e-pakalpojumus. Datorprasmes paver jaunus apvāršņus Palīdzēt lietot e-pakalpojumus ir mana ikdiena. Blīdenē vienā ēkā ar bibliotēku atrodas pagasta pārvalde un ģimenes ārsta privātprakse. Noslēdzot B grupas darbnespējas lapu, iedzīvotāji dodas uz bibliotēku, jo zina, ka es palīdzēšu elektroniski iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā slimības pabalsta pieprasīšanai. Vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem mājās nav datora, nāk uz bibliotēku un internetbankā apmaksā rēķinus. Vairāki bibliotēkas klienti jau apguvuši datorprasmes un nu aktīvi izmanto interneta un e-pakalpojumu sniegtās iespējas. Kāda Blīdenes iedzīvotāja ar lielu neatlaidību pusotra gada laikā ne tikai iemācījās lietot datoru un internetu, bet arī pārkvalificējās no pavāra par klientu apkalpošanas speciālistu –ieguva jaunas zināšanas un kardināli mainīja savu nodarbošanos. Mazs solītis uz priekšu – liela uzvara pašam sev Pagājis nedaudz vairāk nekā gads kopš kļuvu par digitālo aģentu, mācībās apgūstot daudz jaunas, praktiskas zināšanas. Šobrīd manā viedtālrunī ir lejupielādētas vairākas mobilās lietotnes, kas atvieglo manu ikdienu – Attaisnotie izdevumi, SmartID, Mobilly, Mobile-pocket, CSDD. Sev ērtā un vēlamā laikā varu daudz ko darīt attālināti, taupot resursus un laiku. Visspilgtākās atmiņas ir par pirmo ievadīto čeku lietotnē Attaisnotie izdevumi - cik tas bija vienkārši! Nav vairs jākrāj čeki gadu līdz deklarācijas iesniegšanai – tiklīdz saņem čeku, ievadi to lietotnē un tas jau ir Elektroniskās deklarēšanās sistēmā. To arī cenšos stāstīt bibliotēkas apmeklētājiem – ir jāsper pirmais solis, jāpārvar sava nedrošība un noteikti viss izdosies! Foto - mirklis no pasākuma Blīdenes kultūras namā, kurā Blīdenes pagasts un bibliotēka saņēma pateicību par ļoti aktīvu dalību akcijā "Dienas bez rindām". Foto redzamās personas - Blīdenes pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Berga un bibliotēkas vadītāja Vineta Sproģe.

28.01.2020

Blīdenes pagasts saņem atzinību no VARAM par digitālo prasmju apgūšanu

Brocēnu novada Blīdenes pagasts saņēmis īpašu atzinību no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) programmas “Mana Latvija. Dari digitāli!” par digitālo prasmju apgūšanu un aktīvu iesaistīšanas programmas aktivitātēs. Blīdenes pagasts tika atzīst aktīvāko un zinošāko akcijas “Dienas bez rindām” laikā notikušajā interaktīvajā viktorīnā “Dari digitāli!”.                      Pateicību par aktīvo līdzdalību viktorīnā un lieliskajiem rezultātiem Blīdenes pagastam pasniedza VARAM parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs, novēlot arī turpmāk pagasta iedzīvotājiem izmantot valsts piedāvātās digitālās iespējas – e-pakalpojumus, e-parakstu un citus r\īkus, kas var palīdzēt dažādas dzīves situācijas risināt digitāli. “Blīdenes pagasts ir apliecinājums tam, ka e-pakalpojumi ir pieejami jebkur un ikviens var tos izmantot, neatkarīgi no savas atrašanās vietas. Ja nereti dzirdam pārmetumus, ka valsts un pašvaldību iestādes koncentrējas lielajās pilsētās, uz kurām ir grūti nokļūt, tad e-pakalpojumi “nojauc” barjeras un dod mums iespēju sev nepieciešamos pakalpojumus saņemt mājās, bibliotēkā, jebkurā tuvākajā vietā, kur pieejams dators un internets, netērējot laiku ceļam līdz iestādei,” sacīja A.T. Plešs. Viņš arī atgādināja, ka pašlaik portālā Latvija.lv pieejami vairāk nekā 700 dažādi valsts un pašvaldību pakalpojumi ikvienai dzīves situācijai. “Ar pārliecību varam teikt, ka Latvija jau ir digitāla, mums atliek vien izmantot dotās iespējas!” Ministrijas pasniegto atzinības rakstu papildināja muzikāls priekšnesums un pieredzes stāsts, ko  sniedza mūziķe Māra Upmane – Holšteina, kura ir bijusi arī programmas “Mana Latvijas. Dari digitāli!” vēstnese. Viņa ne tikai priecēja ar mūziku, bet arī stāstīja savu pieredzi e-pakalpojumu lietošanā, īpaši laikā, kad ģimenē piedzima bērni un bija nepieciešams kārtot dažādus pabalstus. Iniciatīvas “Dienas bez rindām” mērķis ir ne tikai iedrošināt sabiedrību saņemt pakalpojumus digitāli, bet arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē, nevis stāvot rindā valsts vai pašvaldības iestādē. Šogad akcija noritēja no 30.septembra līdz 4.oktobrim. Šajā laikā alsts un pašvaldību iestādēs un bibliotēkās vērās vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, no tiem 67% saņēma konsultācijas tieši par dažādu e-pakalpojumu izmantošanu. “Dienas bez rindām” laikā pirmo reizi tika rīkota interaktīva viktorīna, kurā varēja piedalīties ikviens interesents. Atbildot uz jautājumiem par dažādiem valsts piedāvātajiem digitālajiem risinājumiem, dalībnieki gan pārbaudīja savas zināšanas, gan ieguva informāciju par e-pakalpojumiem. Viktorīnas mērķis bija ne tikai izglītot iedzīvotājus par e-pakalpojumiem, bet arī noskaidrot e-lietās erudītāko Latvijas apdzīvoto vietu vai iestādi. Apkopojot rezultātus, par aktīvāko un zinošāko tika atzīts Blīdenes pagasts. Viktorīnā piedalījās gan bibliotēkas, gan pagasta pārvaldes apmeklētāji, kā arī liels skaits pamatskolas skolēnu. Arī šodien pasākuma laikā ikviens klātesošais varēja pārbaudīt un atsvaidzināt savas zināšanas, piedaloties viktorīnā par e-pakalpojumiem. Klātesošie ar lielu azartu atbildēja uz jautājumiem, sacenšoties par digitālā blīdenieša “titulu”.   Papildu informācija: Vita Krieviņa Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Peldu iela 25, Rīga, LV 1494 Tālr.: 67026533 E-pasts: prese@varam.gov.lv   Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://mana.latvija.lv/.

09.12.2019

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros iedzīvotāji var pieteikt vairāk nekā 30 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) visā Latvijā iedzīvotāji var vērsties, lai pieprasītu 34 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus. Visbiežāk iedzīvotāji vēlas pieteikties slimības pabalstam, apbedīšanas pabalstam un pabalstam saistībā ar laulātā nāvi, kā arī pakalpojumiem personām ar invaliditāti, liecina VSAA apkopotie dati. Kopumā 2019. gada desmit mēnešos vienotajos klientu apkalpošanas centros saņemti 9 tūkstoši iesniegumu slimības pabalsta piešķiršanai, kas ir 2,5% no kopējā šādu iesniegumu skaita. Kā norāda VSAA, vienotie klientu apkalpošanas centri atrodas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietām, tādēļ ir ērtāk nokļūt un pieteikties pabalsta saņemšanai. Tā, piemēram, VPVKAC saņemti 10% no visiem pieteikumiem apbedīšanas pabalstam vai pabalstam mirušā laulātajam. Savukārt invalīda kopšanas pabalsta vai transporta kompensācijas saņemšanai vienotajos klientu centros pieteikti 7,5% no kopējā iesniegumu skaita. Tāpat VPVKAC darbinieki arī konsultē un māca klientiem, kā pašiem sagatavot iesniegumus elektroniski, izmantojot portālu Latvija.lv. Bet tie, kas nevēlas izmantot tehnoloģijas vai arī personas, kam nav internetbankas vai cita elektroniskās identifikācijas līdzekļa, aktīvi izmanto e-asistenta pakalpojumus. E-asistents ir VPVKAC darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu. VPVKAC ir pakalpojumu sniegšanas vietas 85 pašvaldībās, kurā vienuviet iedzīvotājs var pieteikt vairāku valsts un pašvaldības iestāžu, tai skaitā VSAA pakalpojumus. VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. Tāpat šajos klientu apkalpošanas centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u.c. Visu VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā “Vienotie pakalpojumu centri”. Palīdzību e-pakalpojumu lietošanā var sniegt arī digitālie aģenti – īpaši sagatavoti speciālisti – valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji (tai skaitā VPVKAC darbinieki), bibliotekāri, skolotāji, kas pastāstīs un parādīs, kā darboties e-vidē un saņemt e-pakalpojumus. Sev tuvāko digitālo aģentu var atrast Digitālo aģentu kartē.  Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) apkopotie dati liecina, ka  2019. gada desmit mēnešos VPVKAC sniegti 81 264 pakalpojumi, no tiem par VSAA kompetencē esošajiem jautājumiem – vairāk nekā 14 800, bet e-asistenta pakalpojums izmantots 5430 reizes.

27.11.2019