Amatu vakances

Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs ,Atpūtas” Remtes pagastā aicina darbā sociālo darbinieku

Galvenie darba pienākumi: plānot, vadīt un organizēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sektora darbu, plānot, vadīt un organizēt sociālo darbu aprūpes centra klientiem, vadīt aprūpes centra starpprofesionāļu komandas darbu, dokumentēt klientu aprūpes procesus klientu kartēs,uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem klientu interesēs. Prasības: Izglītības līmenis: profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā darbā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis),praktiskā darba pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās aprūpes centrā tiks uzskatīta par priekšrocību,labas komunikācijas (t.sk. intervēšanas, klausīšanās, atgriezeniskās saites nodrošināšanā u.c.) un konfliktu risināšanas prasmes,prasme darbā ar datoru. Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2020.gada 16. novembrim sūtīt uz e-pastu: leons.tilla@broceni.lv un lietvede.sac@broceni.lv Tālrunis informācijai 26160139 Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt pie pārrunām. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, BNP SAC “Atpūtas” informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti divu mēnešu laikā pēc iesūtīšanas brīža. Datu pārzinis un darba devējs ir BNP SAC “Atpūtas”.   Alga - 876 EUR Vakances Nr.- Uzņēmums -Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs ,,ATPŪTAS” Darba vietas adrese - LATVIJA, Remte, Brocēnu nov. Kontaktpersona - Leons Tiļļa Darba laika veids - Normālais darba laiks Darba veids / līgums - Darba līgums uz nenoteiktu laiku Slodze - Viena vesela slodze Darbības joma -Veselības aprūpe / sociālā aprūpe Aktuāla līdz -16.11.2020 Pieteikto vietu skaits - 1

19.10.2020

Aicina pieteikties darbā Brocēnu novada bāriņtiesā uz bāriņtiesas locekļa amatu

Aicina pieteikties darbā Brocēnu novada bāriņtiesā uz bāriņtiesas locekļa amatu (amata pienākumu izpildes termiņš 5 gadi) (profesiju klasifikators – bāriņtiesas loceklis 341206) darba vieta noteikta Brocēnu novada bāriņtiesa, Skolas iela 17,  Brocēni, Brocēnu novads. Galvenie amata pienākumi: Sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā. Veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu. Sagatavot bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs. Sagatavot prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā, piedalīties tiesas procesos. Izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību, nepieciešamības gadījumā, pieņemt lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem.  Sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesas darbības kompetences jautājumos. Veikt pēcadopcijas uzraudzību, pārstāvēt audžuģimenēs ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses, uzraudzīt ilgstošas aprūpes iestādēs ievietota bērna tiesību un interešu nodrošināšanu, aizbildnībā nodota bērna tiesību un interešu nodrošināšanu. Bāriņtiesas apliecinājumu izdarīšana, testamentu pieņemšana, pilnvaru noformēšana, paraksta apliecinājumu izdarīšana, dokumentu projektu sagatavošana. Sniegt palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma sarakstu sastādīšanā. Prasības pretendentiem:– Pretendentam jāatbilst  Bāriņtiesu likuma 10. panta otrajā daļā noteiktajam: ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī nevainojama reputācija; teicamas prasmes darbā ar datoru; labas komunikācijas un saskarsmes spējas; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos. Priekšrocība pretendentiem, ar: darba pieredzi bāriņtiesā;apgūta speciālā apmācības programma bāriņtiesas locekļiem;autovadītāja apliecību (B kategorija).   Piedāvājam: bruto alga 845.00 EUR; iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi; atsaucīgu kolektīvu; veselības apdrošināšanas polisi.Atrašanās vieta: Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu novadsDarba laiks: nepilns darba laiks (0,7 slodze) līdz 31.12.2020., no 01.01.2021. – normāls darba laiks – 40 stundas nedēļā.   Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: pasts@broceni.lv, vai ar pasta starpniecību – Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV–3851, var iesniegt līdz 2020. gada 30.septembra plkst.16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Brocēnu  novada bāriņtiesas locekļa vakancei”.  Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei. Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un tiks pārbaudīta saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 10. pantu un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem vai esošajiem darba devējiem.

17.09.2020

Aicinām darbā pedagogu karjeras konsultantu 2020./2021.m.g.

Aicinām darbā pedagogu karjeras konsultantu 2020./2021.m.g. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Mēneša darba algas likme – 850.00 EUR par pilnu slodzi (prognozējamā slodze 2020./2021.m.g. ietvaros: 0,3). Precīza slodze būs zināma pēc projekta sadarbības līguma grozījumu veikšanas atbilstoši reālajam skolēnu skaitam  Brocēnu vidusskolā, 2020.gada septembrī.   Amata pildīšanai nepieciešama vismaz viena no šādām profesionālās kvalifikācijas prasībām: Augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija (maģistra grāds);Augstākā pedagoģiskā izglītība un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants" vismaz 72 h apjomā, un iegūts sertifikāts, kas apliecina tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas(saskaņā ar 2018.gada 11.septembra MK noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 21.3. apakšpunktā noteikto);Augstākā pedagoģiskā izglītība un augstskolas izziņa par studijām profesionālā maģistra studiju programmā “Karjeras konsultants”.   Galvenie pienākumi: Nodrošināt karjeras izglītību un atbalstu  Brocēnu vidusskolā,  7.-12. klašu skolēniem. Dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai, Karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām, Informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei, Individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem, Sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos, Izpētes un metodisko darbu veikšana, Piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos, Iesniegt nepieciešamos atskaites dokumentus par nodrošināto karjeras atbalstu, veikto karjeras izglītību un īstenotajiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, Sadarboties ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus projekta īstenošanai Brocēnu novadā.   CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesūtīt elektroniski pasts@broceni.lv vai personīgi Brocēnu novada pašvaldībā līdz š.g. 21.septembrim. Papildus informācija: projekta vadītāja Rudīte Muraševa, 63807306. 

03.09.2020