Pieteikšanās uz interešu izglītības pulciņu valsts mērķdotācijām

Pakalpojuma nosaukums

Pieteikšanās uz interešu izglītības pulciņu valsts mērķdortācijām


Pakalpojuma īss apraksts

IUz mērķdotāciju no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt Brocēnu novada pašvaldības iestādes un citi interešu izglītības programmu īsteneotāji.


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē Rakstisku programmu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz pašvaldībā reizi gadā laika posmā no 1.augusta līdz 30. augustam Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Programmas (veidlapa) jāiesniedz pašvaldībā vienu reizi gadā, laika posmā no 1. augusta līdz 30. augustam.

Programmai jāpievieno:

  1. licence par programmas īstenošanu;
  2. pārskatu par īstenotās programmas rezultātiem (dalībnieku skaitu, nozīmīgākās aktivitātes un sasniegumus), ja tā tikusi īstenota iepriekš;
  3. programmas pieteikums nākamajam mācību gadam (kurā norādīts programmas nosaukums, īstenotāja vārds, uzvārds, plānotais dalībnieku un stundu skaits).

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

Brocēnu novada pašvaldības 2016. gada 22. septembra domes sēdē apstiprinātā "Kārtība, kādā Brocēnu novada pašvaldībā tiek īstenota valsts interešu izglītības mērķdotācijas sadale"


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Atbildīgais speciālists

Izglītības nodaļa. Izglītības darba speciāliste Inesa Role mob. 20151185, e-pasts: Opens window for sending emailinesa.role@broceni.lv (konsultācijas) Brocēnu novada pašvaldība Lielcieceres iela 3, Brocēni 301. kab.


Pakalpojuma saņemšana

Komisijas priekšsēdētājs 10 darbu dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju par programmas projekta atbalstīšanu un piešķirtās mērķdotācijas apjomu vai noraidījumu, neinformējot par noraidījuma iemesliem.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Pašvaldības mērķdotāciju sadales komisija pieņem lēmumu par valsts mērķdotācijas interešu izglītībai sadali nākošajam mācību gadam 10 dienu laikā pēc interešu izglītībai piešķirtās valsts mērķdotācijas apjoma paziņošanas.