Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma nosaukums

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa


Pakalpojuma īss apraksts

Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta departamentam, kur tiek pieņemts lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.


Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  1. Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu)
  2. Dokumenti saskaņā ar likuma „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu” 4. punktu

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Civillikums;
  2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums;
  3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem";
  4. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums;
  5. Administratīvā procesa likums.

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva EUR 71,14


Atbildīgais speciālists

Zane Sergejeva, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, zane.sergejeva@broceni.lv, tālrunis - 63807303, adreses - Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā

Korespondence - Atbildi saņem uz norādīto adresi no Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

22 darba dienu laikā