Miršanas fakta registrācija

Pakalpojuma nosaukums

Miršanas fakta registrācija


Pakalpojuma īss apraksts

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks, pēc pieprasījuma, izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.


Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  1. Jāiesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta apliecība par nāves cēloni (oriģināls)
  2. Jāiesniedz mirušās personas pase
  3. Paziņotāja personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu).

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Civillikums;
  2. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Atbildīgais speciālists

Zane Sergejeva, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, zane.sergejeva@broceni.lv, tālrunis - 63807303, adreses - Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

1 darba dienas laikā