Dzimšanas fakta registrācija

Pakalpojuma nosaukums

Dzimšanas fakta registrācija


Pakalpojuma īss apraksts

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas, dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.


Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls.
  2. Vecāku pases – oriģināls;
  3. Vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls;
  4. Ja vecāki nesastāv laulībā, tad nepieciešams iesniegums par paternitātes atzīšanu.

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Civillikums;
  2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums;
  3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Atbildīgais speciālists

Zane Sergejeva, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, zane.sergejeva@broceni.lv, tālrunis - 63807303, adreses - Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

1 darba dienas laikā