Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana


Pakalpojuma īss apraksts

Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, izziņas, var tās saņemt Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu, pilnvarotām personām – pilnvaru)


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā

korespondence - Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

elektroniskais pasts - dzimtsaraksti@broceni.lv

elektroniskais pakalpojums - www.latvija.lv


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu), pilnvarotai personai - pilnvara


Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Civillikums;
  2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums;
  3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
  4. Brocēnu novada pašvaldības domes 2018. gada 27. decembra lēmums Nr. 19; 5. paragrāfs "Par maksas pakalpojumiem Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā"

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par apliecību EUR 7,00;

Par visu veidu civilstāvokļa aktu reģistru izrakstu, izziņu izsniegšanu – EUR  3.00.


Atbildīgais speciālists

Zane Sergejeva, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, zane.sergejeva@broceni.lv, tālrunis - 63807303, adreses - Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851


Pakalpojuma saņemšana

klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā

korespondence - atbildi saņem uz pieprasītāja tuvāko dzimtsarakstu nodaļu


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

22 darba dienu laikā