Jaunumi

Ziemassvētku noformējuma konkursa rezultāti

Pievienots: 10.01.2018

Turpinot aizsākto tradīciju, Brocēnu novada pašvaldība decembrī bija izsludinājusi Ziemassvētku
noformējuma konkursu novadā un aicināja Brocēnu novada iestādes, uzņēmumus un privātīpašumu
saimniekus piedalīties šajā konkursā, kopīgi veidojot Brocēnu novada svētku noformējumu. Šogad
konkursa tematika bija “Brocēnu ūdensrozes stāsts”. Konkursa galvenais mērķis ir veidot Ziemassvētku
noskaņu Brocēnu novada teritorijā, veicinot kvalitatīva dekorējuma radīšanu Ziemassvētku periodā,
akcentējot ēku fasāžu, logu, skatlogu vai pieguļošo teritoriju noformēšanu ar Ziemassvētku laikam atbilstošiem
rotājumiem, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm. Ar konkursa palīdzību pašvaldība cer arī
veicināt Brocēnu novada iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Brocēnu novada sakopšanā un svētku noskaņojuma
veidošanā.
Konkursa darbus vērtēja Brocēnu novada pašvaldības izveidota komisija, kas ņema vērā noformējuma
atbilstību Ziemassvētku specifikai un noskaņai, noformējuma materiālu pielietojumu, kompozīciju,
krāsu, formu un lietoto materiālu stila vienotību, atbilstību ēkas arhitektūrai un apkārtējai
videi, kā arī idejas oriģinalitāti. Paldies visiem par piedalīšanos!
Konkursa rezultāti:

Iestādes:
1. Gaiķu pamatskola
2. Bocēnu vidusskola
3.PII “Vālodzīte”
4. Remtes pamatskola
Paldies Jauniešu centram “Kopā”, PII “Varavīksne” un Bāriņtiesa par piedalīšanos konkursā.

Privātmājas:
 1. “Gulbīši”, Remtes pagasts- Inga Treimane- Šulce un Lilita Treimane
2. Krasta iela 14, Brocēni- Solveiga Dzene
3. “Dīcmaņi”, Remtes pagasts- Jānis Leja
Paldies par dalību: Parka 64- Malbergu ģimenei; Remtes pagasts, “Ozoli” Ivaram Birgeram; Skolas
iela 22, Brocēnos- Lienai Zommerei un Remtes pagasta, Ezera iela 1-11 Jānim Dūklavam.
Uzņēmēju nominācijā sakām lielu paldies par piedalīšanos SIA “ASEG” kolektīvam.

Informāciju sagatavoja Alise Šteinberga,
Brocēnu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste