Jaunumi

Uzsākta projekta “Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem”

Pievienots: 29.06.2018

Brocēnu novada pašvaldība informē, ka uzsākta projekta “Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem”, kurš tiek realizēts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda piešķirto finansējumu. Izstrādātājs SIA “Eiroprojekts” šobrīd apkopo esošo informāciju par šiem publiskajiem ezeriem, tāpēc aicinām Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeru apkārtējo īpašumu īpašniekus sniegt ziņas par Jūsu īpašumā esošām publiskas pieejamības vietām ezeru krastos (esošām, potenciāli izveidojamām) - pludmale, peldvietas, laipas, makšķerēšanas vietas, laivu/motorizēto transporta līdzekļu ielaišanas vietas ūdenī un nomas iespējas, peldbūves, naktsmītnes - kempingi, telšu vietas, laukumi kemperiem, kultūrvēsturiskiem objektiem, sporta infrastruktūru, apskates objektiem un visu pārējo publiski pieejamo vietu aprakstiem, attīstības iespējām un vēlmēm. Informācija nepieciešama, lai kvalitatīvi izstrādātu apsaimniekošanas noteikumus un noteiktu atļautās darbības publisko ezeru tuvumā un uz tiem.

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādes periods: 23.04.2018. - 20.05.2019.

Informāciju iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851 vai nosūtīt uz e-pastu ance.purina@broceni.lv brīvā formā īsi aprakstot esošo situāciju un attīstības plānus, kā arī obligāti norādīt nekustamā īpašuma nosaukumu, kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējums, kontaktpersonu, vēlams attēlu (esošiem objektiem) līdz 2018. gada 25. jūlijam.

Jautājumu gadījumā sazināties ar SIA ”Eiroprojekts” projektu vadītāju Līgu Blanku liga@eiroprojekts.lv

Informācija tiks izmantota projekta ”Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem” vajadzībām un turpmākai ezeru attīstības plānošanai.