Jaunumi

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Pievienots: 05.10.2018

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu realizē Izglītības kvalitātes valsts dienests un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.

Projekta mērķis ir –novērst iespējamu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus pasākumus. Galvenās plānotās aktivitātes – individuālo plānu izstrāde un realizācija izglītojamajiem, atbalsts NVO jauniešu iniciatīvas projektiem un pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. 

Ar šī gada martu projektā iesaistījās Remtes pamatskola un Gaiķu pamatskola.  Tika realizēti 13 individuālie plāni izglītojamajiem, kuru ietvaros skolēni saņēma individuālas konsultācijas dabas zinībās, matemātikā, angļu valodā, krievu valodā un latviešu valodā. 

Oktobrī projektā iesaistīsies arī Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola. Tiek izstrādāti individuālie plāni izglītojamajiem un apgūta jaunā datu ievades sistēma, kas mazliet palēninājusi skolu aktīvāku iesaisti projektā. 

Projekts turpināsies līdz 2022.gada 31.decembrim un projekta kopējais finansējums ir atkarīgs no projektā iesaistīto izglītojamo skaita. 

Eiropas Savienības struktūrfondu  projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)  norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”  ietvaros. 

Informāciju sagatavojusi projektu speciāliste Rudīte Muraševa