Jaunumi

Par atkritumu pieņemšanu poligonā „Ķīvītes” Lielās talkas laikā

Pievienots: 11.04.2018

SIA „Liepājas RAS” informē par atkritumu pieņemšanas kārtību Liepājas reģionālā sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” Lielās talkas laikā, kas notiks š. g. 28.aprīlī. Lielās talkas laikā savāktie atkritumi tiks pieņemti līdz š.g. 13.maijam, saskaņā ar sekojošu kārtību: 

1) no pašvaldībās organizētām un saskaņotām talkas vietām atkritumi tiks pieņemti par 35 EUR/tonnā (DRN) + PVN. Rēķins tiks izrakstīts attiecīgai novada pašvaldībai. Visām pašvaldībām, vēlams iepriekš atsūtīt atbildīgo personu kontaktinformāciju un sarakstu ar transportlīdzekļu reģistrācijas numuriem, kas vedīs talkas laikā savāktos atkritumus uz e-pastu ilze@liepajasras.lv vai saskaņot pa tālr. +371 63459097; mob: +371 26446698. Atvedot uz poligonu atkritumus, jānorāda no kura novada/pilsētas atkritumi tiek vesti. Neskaidrību gadījumā poligona darbinieki sazināsies ar novada talkas koordinatoru.

2) sakopjot privātās teritorijas, iedzīvotāji šķirotus atkritumus (papīru, kartonu, plastmasas pudeles, pudeļu un logu stiklu, metālu, elektropreces, tekstilu, dārzu un parku atkritumus) poligonā var nodot bez maksas. Atgādinām, ka šāds pakalpojums uz privātpersonām attiecas pastāvīgi. Lūdzam skatīt informāciju arī SIA “Liepājas RAS” mājas lapā: liepajasras.lv/lv/pakalpojumi/skiroto-atkritumu-savaksanas-laukums/skiroto-atkritumu-savaksanas-laukums-poligona-kivites/ 

SIA „Liepājas RAS”   Valdes loceklis  Normunds Niedols