Jaunumi

Informācija Brocēnu iedzīvotājiem

Pievienots: 04.07.2018

2018. gada 11. jūlijā tiks uzsākti būvdarbi objektā "Laivu ielaišanas vietas (slipa) izbūve Cieceres ezerā".

Pasūtītājs: Brocēnu novada pašvaldība.

Būvprojektu izstrādājs un būvnieks: SIA "Baltijas jūras ģeoloģijas centrs". 

Slipa izbūve paredzēta ērtai laivu nolaišanai ūdenī. Peldošais pontons kalpos laivu u.c. peldlīdzekļu tauvošanās nolūkam. Pamata izveidošanai tiks izmantotas betona (6 m garas) dzelzsbetona plātnes. Pirms plātņu ielikšanas, tiks izņemts esošais dūņu slānis. Krasta stiprinājumam izmantos virpotus, imprignētus priedes koka pāļus. pāļus ieskalos ar augstsiediena hidromonitora palīdzību. Pontona tipa laipa (15 m gara) tiks nostiprināta ar enkurķēdēm, kas krusteniski stiprinātas ar četriem 2000 kg smagiem gruntī ieskalotiem enkuriem. Pontons būs aprīkots ar tauvošanās polsteriem. 

Pie slipa tiks izbūvēts arī stāvlaukums ar grants šķembu maisījuma segumu. Kā arī sakārtots piebraucamais ceļš no Krasta ielas. Tiks veikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi - novietoti 2 parka soliņi, atkritumu urna, velostatīvs, informācijas stends, kā arī izbūvēts apgaismojums.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz š.g. septembra beigām.

Informāciju sagatavoja: Ginta Andersone, Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja.

T. +371 638 07306, e-pasts: ginta.andersone@broceni.lv

 

UZMANĪBU!!!

Informācija Brocēnu iedzīvotājiem. Lūdzam būvdarbu teritoriju (Brocēnu novada pašvaldības zemi) atbrīvot no nelikumīgi novietotajām metāla būvēm ("būdiņām"). Skatīt attēlus.

Parūpējieties arī par savu laivu pārvietošanu, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem būvdarbu laikā. Lūdzu informējiet savus radus, draugus, kaimiņus, kam varētu piederēt šīs lietas.