Jaunumi

Vēlēšanu iecirkņi un komisijas

Pievienots: 01.01.2017

Vēlēšanu iecirkņu komisijas
Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas ir izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām, šā gada pašvaldību vēlēšanām – līdz 2017. gada 24. aprīlim.
Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām.
Balstoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas normatīvo dokumentu instrukciju “Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu pilsētās, novados un pagastos”, no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 8. aprīlim, var pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijām Brocēnu novada vēlēšanu iecirkņiem Brocēnos, Blīdenē, Remtē un Gaiķos.
Pieteikuma anketas var saņemt Brocēnu novada pašvaldībā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un pagastu pārvaldēs, kā arī
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā:
 https://www.cvk.lv/pub/public/31376.html

Līdz 2017.gada 8.aprīlim pieteikumi jāiesniedz Brocēnu novada pašvaldībā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Vēlēšanu iecirkņi:

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī atbilstoši vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai, iedzīvotājus reģistrē 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (05.03.2017.).
No 22.-24.martam  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatavos un vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas adresi nosūtīs vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām.
No 25.marta līdz 16.maijam vēlētāji varēs izmantot iespēju iecirkni mainīt.
Pašvaldību vēlēšanās iecirkni varēs mainīt:
1) uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās;
2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Iecirkņa maiņu būs iespējams veikt:
1. Elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv,  izmantojot drošu elektronisko parakstu vai internetbankas autentifikācijas rīkus.
2. Klātienē iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot iecirkņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas).

 

 

Brocēnu novada vēlēšanu iecirkņi                                                                                  

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

805.

BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS

Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu nov.

806.

PĀRVALDES ĒKA

"Ievas", Blīdenes pag., Brocēnu nov.

807.

KANTORA ĒKA

"Kantora Ēka", Remte, Remtes pag., Brocēnu nov.

809.

TAUTAS NAMS

"Tautas Nams", Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov.


 Initiates file downloadBrocēnu novada vēlēšanu komisijas sēdes protokols Nr.8 izraksts (.pdf)