Jaunumi

Uzsākti darbi „Pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vienkāršota fasādes atjaunošana”

Pievienots: 05.10.2020

Uzsākti darbi „Pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vienkāršota fasādes atjaunošana”.

Atbilstoši pašvaldību sniegtajai informācijai par nepieciešamo finansējumu attīstības programmās iekļautajiem investīciju projektiem 26. augustā tika pieņemts MK rīkojums Nr. 475, ar kuru tika atļauts Brocēnu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu PII “Mūsmājas” ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanai. Atbilstoši aizdevēju nosacījumiem ļoti liels darba apjoms jāveic 2020. gadā.